Výhody členství

Jako člen komory dáváte najevo, že péči o domácí mazlíčky a novinky s tím spojené berete vážně. Svůj závazek k maximální péči o domácí mazlíčky prokázujete tím, že se vzděláváte v oboru a chcete být informováni o novinkách. O obětavosti a znalostech v této oblasti svědčí držení certifikátu. Vaše účast v komoře vám dává rovněž příležitost podělit se o své znalosti a odhodlání k péči o domácí mazlíčky se svým okolím a pomoci jim, aby byli lépe informovaní. To je nedílnou součástí poslání komory. Vaše vášeň pro péči o domácí mazlíčky je zřejmá ve vašem odhodlání se vzdělávat a být informováni o novinkách v oboru, a proto jste držitelem certifikátu.

Pojištění

Pro členy komory může být péče o drahé a milované mazlíčky obtížná a náročná práce. Pečovatelé se až příliš často potýkají s nepředvídatelnými potížemi, které mohou vést k nákladným škodám na jejich mazlíčcích nebo majetku. Abychom členům pomohli toto riziko zmírnit, nabízíme možnost zprostředkovat výhodné pojištění odpovědnosti, které lze sjednat na krytí případných škod, které mohou vzniknout při náročné práci s péčí o domácí mazlíčky. Pojistné plány jsou komplexní a poskytují členům klid a finanční ochranu, kterou potřebují, aby se cítili bezpečně při péči o domácí mazlíčky. Chápeme odpovědnost a lásku, která přichází s péčí o domácího mazlíčka, a jsme odhodláni pomoci vám s důvěrou procházet potenciálními nástrahami.

Jak se stát členem

Pokud se chcete stát členem komory, musíte podat přihlášku, ve které budou uvedeny vaše osobní údaje, motivace a zkušenosti. Dále budete muset zaplatit administrativní poplatek ( 999,- Kč ) a projít hodnotícím pohovorem. V hodnotícím pohovoru tazatel posoudí vaši kvalifikaci a rozhodne, zda jste či nejste vhodným kandidátem na členství. Vaše žádost by měla jasně prokázat, proč si myslíte, že byste byli pro komoru cenným přínosem, a měla by předvést všechny relevantní zkušenosti nebo dovednosti, které máte. Po odeslání přihlášky může výbor nějakou dobu trvat, než zkontroluje vaše pověření a učiní rozhodnutí. Po úspěšném absolvování hodnotícího pohovoru budete kontaktováni a přijati do komory. Nakonec se stanete ceretifikovaným členem.

Test 1