O komoře

Komora certifikovaných pečovatelů, založená v roce 2022, vznikla s cílem zlepšit péči o domácí mazlíčky a poskytovat rady a podporu těm, kteří jsou zodpovědní za jejich péči zejména v době, kdy jsou pryč od svých majitelů. Komora se snaží pomoci členům, aby o všechny domácí mazlíčky bylo postaráno tím nejlepším možným způsobem, s nejvyšším standardem lásky a pozornosti. Snažíme se poskytovat vedení, rady a pomoc majitelům domácích mazlíčků a hlavně těm, kteří mají na starosti péči o domácí mazlíčky po dobu nepřítomnosti majitelů. Naším posláním je zajistit, aby domácím mazlíčkům, bez ohledu na jejich plemeno, velikost nebo věk, byla poskytována nejlepší možná péče a pozornost. Snažíme se podporovat a zajišťovat zdraví, bezpečí a pohodu všech domácích mazlíčků a zároveň vzděláváme majitele zvířat a osoby odpovědné za jejich péči o osvědčených postupech a metodách pro poskytování nejvyšší kvality.

Etický kodexKomora certifikovaných pečovatelů se zavázala udržovat a posilovat pozitivní pověst této profese. Za tímto účelem zavedla etický kodex, který musí všichni členové, kteří úspěšně absolvovali certifikační program, dodržovat.  Etický kodex obsahuje minimální etické požadavky pro výkon profese pečovatele.
  1. Pečovatel musí poskytovat své služby čestným, spravedlivým a svědomitým způsobem.
  2. Pečovatel se chová profesionálně a udržuje pozitivní pověst profese.
  3. Pečovatel musí při plnění pokynů klienta dodržovat právní předpisy a dbát na nejlepší zájem zvířete.
  4. Pečovatel při plnění svých povinností dodržuje profesionální standardy.
  5. Pečovatel důsledně pracuje na udržení odborné způsobilosti.
  6. Pečovatel poskytuje pouze služby, pro které je odborně způsobilý a pro které má požadované schopnosti a prostředky.
  7. Pečovatel jedná zodpovědně a odpovídá za případné škody způsobené při poskytování profesionálních služeb.
  8. Pečovatel je povinen zachovávat v přiměřené míře diskrétnost.

Seznam členů:

Členy komory najdete v každém kraji, pro toho aktuálně nejbližšího prosím volejte na 773 474 371.